fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Ben polku Kompakt ben
klass 1

sivusto123
Kompakt ben
   

Kompakt ben, tiivisluu, compact boneÖversikt av indirekt förbening. H&E.

Runt diafysen bildas en benhylsa genom perikondral förbening. Epifysen består av hyalint brosk (HB). I epifysen syns blodkärl. I region 1 sker endokondral förbening.
Bm = röd benmärg
Po = periosteum = tät bindväv
M = tvärstrimmiga muskler
S = sena

 
 
Accessibility Feedback