fi se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Kubiskt epitel, kuutioepiteeli, cuboidal epitheliumKubiskt epitel från liten gång i underkäksspottkörtel.
H&E. 400x.
Bilden visar kubiska epitelceller. Cellernas kärnor
(tuma) är runda och de är placerade mitt i cellerna.
Under epitelet syns basalmembranen (tyvikalvo),
som färgats något mörkare.

 
 
Accessibility Feedback