not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Motorisk ändplatta
   

Motorisk ändplatta, liten förstoring, motorinen päätelevy

Motoriska ändplattor. Coles färgningsmetod för helpreparat.
Bilden visar motoriska axoner (N), som ligger ovanpå tvärstrimmiga muskelfibrer (M).
De svartfärgare nerverna förgrenas och slutar i motoriska ändplattor (1).
Preparatet är ganska tjockt och därför svårt att fokusera.

 

 
 
Accessibility Feedback