fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
Framsida polku blod polku Röd blodkropp
klass 1

sivusto123
Röda blodkroppar, man, 1
   
sivusto123
Röda blodkroppar, man, 2
   
sivusto123
Röda blodkroppar, fisk, 3, 4
   
sivusto123
Röda blodkroppar, fisk, 4
   
sivusto123
Röda blodkroppar, fågel,6
   
sivusto123
Röda blodkroppar, groda, 5
   

Röd blodkropp, punasolu, red blood cell, erythrocyte

De röda blodkropparna är högt specialiserade för sin uppgift, dvs. transport av syre och koldioxid. Under deras utveckling syntetiseras stora mängder hemoglobin. Innan de frigörs från den röda benmärgen till blodkretsloppet kommer deras kärnor att upplösas och deras cytoplasmatiska organeller att degenerera. En mogen röd blodkropp består av en cellmembran, hemoglobin och de enzymer som behövs för att upprätthålla cellmembranen och gastransporten. Den röda blodkroppen är till formen en rund bikonkav skiva. I histologiska preparat framstår dess mittparti som ett mycket ljus färgat område. På grund av den bikonkava formen har den röda blodkroppen ungefär 20-30 % större yta än en rund cell med samma volym. Detta underlättar gasutbytet avsevärt. Röda blodkroppar är mycket flexibla. Trots att deras diameter är 7,2 µm  kan de tränga sig igenom kapillärer med en diameter av 3-4 µm.

Den röda blodkroppens cellmembran består av ett dubbelt lager lipider och däri flytande membranproteiner. Under cellmembranen finns ett nätverk av proteiner, cellens stödstruktur, som fäster vid cellmembranens membranproteiner. Det långa, fibrösa spektrinet är det viktigaste stödproteinet. Den bikonkava formen beror delvis på cellens stödstruktur och delvis på dess vatteninnehåll, som i sin tur beror på koncentrationen av oorganiska joner.

Bindningen, transporten och frigörelsen av syre från hemoglobinet är oberoende av den röda blodkroppens metabolism. De röda blodkropparna använder emellertid energi för att bevara sin elektrolytgradient och för att bibehålla hemoglobinets järnatomer i tvåvärdig form och enzymernas sulfhydrylgrupperna. Energin fås genom nedbrytning av glukos på anaerob väg.
På grund av att de röda blodkropparna saknar mitokondrier har de inte förmåga till aerob andning och är därför helt beroende av glukos som energikälla.

En röd blodkropp lever ca 120 dagar och detta beror delvis på dess förmåga att bibehålla sin bikonkava form. Utan lämpliga organeller kan de röda blodkropparna inte ersätta åldrande enzymer eller membranproteiner. Detta leder till att de förlorar förmågan att pumpa ut natriumjoner från cellen och att uppta vatten. Den röda blodkroppen blir med tiden allt rundare. När den röda blodkroppen nått till slutet av sitt liv, avlägsnas den från blodkretsloppet av mjälten eller levern.

 
 
Accessibility Feedback