not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Lymfknuta, översikt
   
sivusto123
Lymfknuta, 1
   
sivusto123
Lymfknuta, 3
   
sivusto123
Lymfknuta, 3
   

Lymfknuta, imusolmuke, lymph node

Ljusmikroskopisk bild av lymfkörtel från råtta. H&E. 

C = bark (cortex)
M = märg (medulla)
pil = lymffollikel
pilspets = blodkärl

 
 
Accessibility Feedback