not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Gangliecell, 1
   
sivusto123
Ganliecell 2
   

Gangliecell, gangliosolu

Spinalganglion från katt. H&E, × 100

 

 

Bilden visar stora ganglieceller med stor tydlig kärna och nukleol (N).
De sensoriska neuronerna är upipolära (UN, rättare sagt pseudounipolära).
Axonerna från de unipolära neuronerna delar sig helt nära cellkroppen (detta syns inte i bilden).

(Sami Purmonen, TaY)

 

 

N = nukleol

UN = unipolär neuron

 

 
 
Accessibility Feedback