fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Smaklök
   
sivusto123
Smaklök, 2
   
sivusto123
Tungkörtlar, 1
   
sivusto123
Tungans papiller, 1
   

Tunga

Tungan täcks av en slemhinna (mukosa) och består av muskler, som löper i olika riktningar. Slemhinnan består av ett flerskiktat skivepitel och lamina propria. Den innehåller känsel- och smakreceptorer. På 2/3 delar av tungans främre del ligger tre typer av papiller:
1. papilla filiformes (lat. filum = tråd) - trådformig papill
2. papilla fungiformes (lat. fungus = svamp) - svampformig papill
3. papilla circumvallate - vallpapill
De filiforma papillerna är de vanligaste. De fungiforma papillerna syns som röda bollar mellan de filiforma papillerna. Vallpapillerna innehåller smaklökarna. Under mukosan ligger lamina propria med kollagen fibrer, som fäster vid tungmusklerna. Små serösa och mukösa spottkörtlar förekommer i tungan. Utförsgångarna löper genom muskulaturen, lamina propria och ut genom epitelet.


Översikt av tunga.
Till vänster (övre sidan) ses det tjocka flerskiktade epitelet med framför allt filiforma papiller. Enstaka fungiforma och vallpapiller syns. Till höger (undersidan) är epitelet slätare.
M = tvärstrimmig muskulatur; Sg = serös spottkörtel.

 
 
Accessibility Feedback