fi se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Ryggmärg, översikt 1
   
sivusto123
Ryggmärg, översikt 2
   

Ryggmärg, selkäydin, spinal cord, medulla spinalisTvärsnitt av råtta. H&E.

wm = vit substans i ryggmärg
gm = grå substans i ryggmärgen
g = ryggmärgsganglion
cv = corpus vertebrae, kotkropp
ps = processus spinosus
pt = processus transversus
mes = musculus erector spinae

 
 
Accessibility Feedback