fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Epifysskiva, kasvulevy, epiphyseal cartilage

Typiskt för epifysskivan är typ X kollagen, som förekommer på ett mycket smalt område, i den hypertrofiska zonen. Runt dessa celler finns också rikligt med hyaluronsyra. Hyaluronsyran åstadkommer uppenbarligen, till följd av sin stora förmåga att binda vatten, längdtillväxten. Man har nämligen kunnat konstatera, att om man med hjälp av enzymer avlägsnar hyaluronsyra, så upphör benanlaget att växa på längden. Bilderna visar hur typ II (Col II) och X (Col X) kollagen (i rött) och hyaluronsyra (HA, i mörkbrunt) ligger i epifysskivan. Klamrarna visar epifysskivans totala tjocklek.


 
 
Accessibility Feedback