fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Gulekropp, 1
   
sivusto123
Gulekropp, 2
   
sivusto123
Corpus albicans, 1
   

Gulekropp, keltarauhanen, corpus luteum

Efter ovulationen bildar resterna av follikeln dvs. granulosa- och thecacellerna den s.k. gulekroppen. Granulosacellerna bildar ett tjockt lager celler runt håligheten i den forna follikeln. Thecacellerna finns främst runt gulekroppen.

Gulekroppens celler avsöndrar estrogener och progesteron, som påverkar livmoderns slemhinna så att den kan acceptera en befruktad äggcell. Om befruktning inte sker inom två veckor, upphör hormonavgivningen från gulekroppen, som därefter skrumpnar ihop till en s.k. corpus albicans, som syns som ett litet ärr på ovariets yta. Ifall befruktning sker, fortsätter gulekroppen att avsöndra hormoner i två till tre månader.


Gulekropp från människa. H&E.
Granulosaceller fyller det mesta av follikeln. Bland dem ses starkt rödfärgade thecaceller.

 
 
Accessibility Feedback