fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Lunga, 2
   
sivusto123
Lunga, 3
   
sivusto123
Lunga, 4
   

Lunga, keuhko, lung, pulmo

Lungarna ligger inne i bröstkorgen och bekläs av ett tunt enskiktat epitel, lunghinnan, pleura viscerale. Ett motsvarande epitel, pleura parietale, beklär insidan av thorax. Spalten mellan pleura viscerale och parietale kallas pleuralhålan.

Inne i lungorna delar sig bronkerna dikotomt (varje gång i två mindre rör).
De minsta grenarna kallas bronkioler och därefter följer alveolgångarna och alveolerna.
I mikroskop ser ett snitt av lungan ganska tom och hålig ut.
Översikt av lunga från människa. H&E.
Bilden visar luftvägarna: bronker, bronkioler, alveolgångar och alveoler.
Lungan omges av serosa bindväv (S).Översikt av lunga från däggdjur. H&E.
A = alveoler
B = bronk
S = serosa

 
 
Accessibility Feedback