fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
Framsida polku Epitel
klass 3

Allmänt om epitel, epiteeli, epithelium

Under embryonalutvecklingen bildas epitelvävnad utgående från alla tre groddblad (ektoderm, endoderm och mesoderm). Länge trodde man att epitel bildas endast från ektoderm och endoderm. Blod- och lymfkärlen bekläs av ett epitel som kallas endotel och kroppshåligheterna av ett mesotel, som avsöndrar en proteinrik vävnadsvätska. Både endotelet och mesotelet bildas utgående från mesodermet och dessa benämningar används allmänt. Mesotel beklär hjärtsäcken, lungsäcken och bukhinnan.  

Epitelvävnaderna har en mycket stor regenerationsförmåga dvs. förmåga att reparera skadade områden. I epitelvävnaderna sker hela tiden nybildning av celler. Mitosfigurer är därför lätta att hitta i epitelvävnad.  Ett exempel på mitoser i tarmväggen syns i avsnittet om mikroteknik (Feulgen-färgning, ruta 2 och 3). Både metafaser och anafaser syns i den största förstoringen av Lieberkühns kryptor. 

 
 
Accessibility Feedback