fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Muskelvävnad polku Hjärtmuskulatur polku Innervering av hjärtmuskulatur
klass 2

Innervering av hjärtmuskulatur

När det gäller innerveringen påminner hjärtmuskulaturen om den glatta muskulaturen. Hjärtmuskulaturen innerveras av autonoma icke-myeliniserade post-ganglionära axoner, som tränger igenom den omgivande bindväven, men som inte står i direkt kontakt med de enskilda hjärtmuskelcellerna. Hjärtmuskulaturens rytmiska kontraktioner är en noggrant kontrollerad process, som är oberoende av det centrala nervsystemet. Det sympatiska (stimulerande) och det parasympatiska (inhiberande) nervsystemet kan emellertid påverka kontraktionstakten. Purkinjefibrerna, som ligger i hjärtkammarväggens inre membran (endocardium), är retningsledande muskelceller. Purkinjefibrerna är specialiserade för att vidarebefordra retningen i hjärtmuskulaturen.  

 

 
 
Accessibility Feedback