not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Lillhjärnan, 3
   
sivusto123
Lillhjärnan, 4
   

Lillhjärna, pikku aivot, cerebellum

Lillhjärna från råtta. H&E. 400x.

Bilden visar gränsen mellan det molekylära lagret (Mol) och det granulära eller korncellagret (Gr). Här ligger de stora Purkinjecellerna (P), vilkas dendriter (D) sträcker sig in i det molekylära lagret.
Pilarna visar korncellernas kärnor. Blodfyllda kapillärer syns.
(Sami Purmonen, TaY)

 

 

 
 
Accessibility Feedback