fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
Framsida polku Mikroteknik polku Färgningsmetoder polku Alcian blue-Alcian yellow
klass 3

Alcian blue-Alcian yellow

 
Tvärsnitt av tunntarm från råtta. I denna Alcian blue/Alcian yellow färgning har de sura mucopolysackariderna i bägarcellerna färgats blå-gröna. Här ser man tvärsnitt av Lieberkühns kryptor. (Humason, 1972, sid 317).

Lk = Lieberkühns krypta
Lp = lamina propria
b = blågröna bägarceller
e = cylindriska epitelceller

 
 
Accessibility Feedback