not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Matstrupe, 3, 4
   

Matstrupe, ruokatorvi, esophagus
Tvärsnitt av matstrupe och luftstrupe. H&E.
E = matstrupe
T = luftstrupe
A = artär
ME = muscularis externa
CT = lucker bindväv
H = hyalint broskÖversikt av matstrupe från människa. H&E.
E = flerskiktat okeratiniserat epitel
Lp = lamina propria bindväv med stora blodkärl
Mm = muscularis mucosa
Sm = submucosa
ME = muscularis externa (inre cirkulärt och yttre longitudinalt lager)

 
 
Accessibility Feedback