not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
LS av perifer nerv
   
sivusto123
LS av perifer nerv
   
sivusto123
LS av nerv
   

LS av nerv

Längdsnitt av perifer nerv från kanin. H&E, × 100

 

 

 

Bilden visar Ranviers noder (RK) och axoner (A). Myelinskidan som bildas av Schwanns celler syns tydligt (dubbelpil).  Pilspetsen visar en kärna som hör till Schwanns cell.

(Sami Purmonen, TaY)

 

 

RK = Ranviers nod

A = axon

Pilspets = kärna i Schwanns cell

Dubbelpil = myelinskida

 

 
 
Accessibility Feedback