not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Stora vener
   
sivusto123
Stor artär och ven
   

Stora vener, suuret laskimotTvärsnitt av stor ven.  H&E.

I = intima = lager av endotelceller
M = media = cirkulärt lager av glatta muskler
A = adventitia = bindväv

 

 
 
Accessibility Feedback