fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

Pulpa

Tandpulpan består av specialiserad bindväv. Den ligger i pulpahåligheten och rotkanalen. Odontoblasterna beklär pulpans yta. Inne i pulpan finns grenar av nervus trigeminus samt vissa celler, som kan avge antigener. Dessa celler har förmåga att reagera på olika stimuli såsom karies eller skador. Dessa celler kan under vissa omständigheter bilda tertiärt dentin.

Blodkärlen, lymfkärlen och nerverna löper in och ut genom rotkanalen. Varje rot har åtminstone en rotkanal, många har två. De mindre rotkanalerna finns vanligen på rotens apikala tredje del. Dessa kanaler förenas med den större kanalen.

Tandpulpan har stor betydelse för tandens utveckling och är aktiv under hela livet samt bildar ständigt mera predentin.

 

 
 
Accessibility Feedback