not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Brässen, översikt
   
sivusto123
Brässen, 1
   
sivusto123
Brässen 2
   

Brässen, kateenkorva, thymus


Översikt av brässen från människofoster. H&E.
Cap = kapsel av bindväv
C = bark = cortex
M = märg = medulla
Hc = Hassalls kropp
T = bindvävstrabeckel

 
 
Accessibility Feedback