fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Perikaryon
   

Perikaryon, perikaryon, perikaryon

Den del av nervcellens cytoplasma, som omger kärnan, kallas perikaryon (grek. peri = runt; karyon = kärna). Perikaryon bildar tillsammans med kärnan neuronens cellkropp eller soma. Neuronerna har ofta en stor soma (4 - 135 μm). Cellkroppen är till formen kantig och har många utskott. Det korniga endoplasmatiska nätet (RER) syns i ljusmikroskop som mörka korn, som kallas Nissls substans. Nervcellernas proteinsyntes sker här. Cytoplasmat innehåller de vanliga organellerna.

  

 

 
 
Accessibility Feedback