fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Osteoblast
   
sivusto123
Osteoblaster, 2
   
sivusto123
Osteoblast, 1
   

Osteoblast, osteoblasti, osteoblast

Osteoblaster är polära celler med en kärna. De har förmåga att bilda ny bensubstans. De syntetiserar benets intercellulärsubstans genom att bilda kollagen I, glykosaminoglykaner och proteoglykaner. De sköter också om mineraliseringen av bensubstansen. De åstadkom-mer att hydroxyapatiten kristalliserar mellan kollagenfibrerna. När mineraliseringen är klar kommer en del av osteoblasterna att omges av matrix och de får nu ett nytt namn - osteocyter. Osteoblaster kan också övergå till benets ytceller.

 

 

 

Schematisk bild av en osteoblast. I bilden finns alla organeller, som är viktiga för cellens funktioner.

1. Receptor för bisköldkörtelhormon
2. Receptor för insulin-like growth factor (IGF)
3. Receptor för vitamin D3

R = kornigt endoplasmatiskt nätverk (RER)
E = slätt endoplasmatiskt nätverk (SER)
G = golgi komplex
K = sekretkorn

 


 

 

 


 

 

 
 
Accessibility Feedback