fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

Gap junction, aukkoliitos

Gap junctions kan förekomma nästan var som helst på epitelcellernas sidor. Dessutom förekommer gap junctions i så gott som alla däggdjursvävnader med undantag av tvärstrimmig muskulatur.

 
Elektronmikroskopisk bild av gap junctions från leverparenkymceller från en mus.
pilspetsar = gap junction
pil = glykogenkorn
stjärna = peroxisomi

 
 
Accessibility Feedback