not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Ryggmärg, 3
   

Ryggmärg förstoring

Ljusmikroskopisk bild av ryggmärg från kanin. H&E.

A = axon
N = Nissls korn
pil = kärna i neurogliacell
pilspets = nukleol

 
 
Accessibility Feedback