fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

sivusto123
Muskelspole, liten förstoring
   
sivusto123
Muskelspole, stor förstoring
   

Sensorisk muskelspole

Muskelspolarna finns inne i muskulaturen och omges av vanliga tvärstrimmiga muskelfibrer. Muskelspolcellerna är vanliga muskelceller men de kan kontrahera endast vid ändorna. En muskelspole består av 2-14 muskelceller, intrafusialfibrer, som omges av en bindvävshinna.
Det finns två typer av intrafusialfibrer:
1. nuclear bag fiber
2. nuclear chain fiber.
I nuclear bag fibrerna finns en samling kärnor i cellens mittparti.
Nuclear chain fibrerna är mindre och deras kärnor bildar en kedja.

Muskeln innerveras av två typer av efferenta (motoriska) neuroner:
1. alfamotoneuroner, som innerverar de vanliga muskelcellerna, vilka omger muskelspolen, de s.k. extrafusiala muskelcellerna.
2. gammamotoneuroner, som innerverar de intrafusiala muskelcellerna.

De sensoriska nervändorna registrerar spänningsgraden i de intrafusiala muskelcellernas mittparti. Afferenta nerver av typ Ia slingrar sig runt både nuclear bag- och nuclear chain cellerna. Afferenta nerver av typ II innerverar vanligen endast nuclear chain cellerna och deras nervändor är mer perifert placerade, det vill säga närmare de intrafusiala muskelcellernas ändor. De intrafusiala muskelcellerna kan sträckas passivt till följd av att de extrafusiala muskelcellerna sträcks eller på grund av att de själva får nervimpulser från gammamotoneuronerna. En muskelspole, som redan är något sträckt, är mycket känslig för ytterligare sträckning.

 


 
 
Accessibility Feedback