fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Översikt av stora hjärnan
   
sivusto123
Stora hjärnan
   

Stora hjärnan, isot aivot, brain, cerebrum

Stora hjärnans bark består av:
A. Neocortex, som är den högst utvecklade delen av hjärnbarken hos däggdjur, fåglar och kräldjur. Neocortex uppbyggs av sex lager celler. Dessa är utifrån inåt:
1. molekylärt lager (plexiformt lager)
2. yttre granulärt lager (korncellslager)
3. pyramidcellager (medelstora pyramidformade celler)
4. inre granulärt lager (korncellslager)
5. inre pyramidcellager (stora pyramidformade celler, ganglionceller)
6. multiformt cellager.

 Neocortex är mest komplex i intelligenta däggdjur och kontrollerar de exakta rörelserna, alla sensoriska funktioner samt tolkningen och integrationen av komplexa associativa hjärnfunktioner, såsom tankeförmåga.

B. Hippocampus (L. < Grek. hippokampos = sjöhäst) (archecortex), bildar den ventrala delen av telencephalon (framhjärnan).

C. Paleocortex (luktsinnescentrum) (archecortex).

Både B och C hör till Archecortex dvs. hjärnans evolutionärt sett äldsta delar. I dem kan tre lager av celler urskiljas.

Den cellulära mångfalden i hjärnan är mycket stor och kräver specialstudier. Utom de egentliga neuronerna förekommer givetvis många olika typer av gliaceller.

  

 
 
Accessibility Feedback