not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
TS av perifer nerv
   
sivusto123
TS av nerv
   
sivusto123
TS av nerv
   

TS av nerv

Tvärsnitt av nerv från katt. H&E, × 100

 

 

Bilden visar de tre typerna av bindväv i en nervtråd.

Epineurium (E) = lös bindväv, ytterst runt hela nervtråden
Perineurium (P) = tät bindväv, runt knippen av axoner
Endoneurium (En) = lucker bindväv innerst runt de enskilda axonerna och dendriterna.

(Sami Purmonen, TaY)

 

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback