fi se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Jejuneum, 3
   

Jejuneum
Översikt av jejuneum från människa. H&E.
M = mucosa
Sm = submucosa med stora blodkärl
ME = muscularis externa (inre cirkulära och yttre longitudinella glatta muskler)Jejuneum från människa. H&E.
Bilden visar villi (V), som bekläs av cylindriskt epitel (Ce).
Bägarcellerna syns som tomma bollar i epitelet.
Lk = Lieberkühns kryptor
Lp = lamina propria
Mm = muscularis mucosa

 
 
Accessibility Feedback