fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Urinvägssystemet polku Bildning av urin
klass 2

Bildning av urin, virtsanmuodostus

Regleringen av urinproduktionen

Med hjälp av autoreglering (inre reglering) kan njurarna bibehålla filtreringshastigheten i glomerulus oförändrad trots att blodtrycket förändras. Detta sker genom att njurarna har förmåga att reglera den tillförande arteriolens (vas afferens) diameter genom att påverka de glatta musklerna i dess vägg. När blodtrycket stiger kontraherar de glatta muskelfibrerna i vas afferens. Detta leder till att blodströmmen till glomerulus hålls på samma nivå som normalt.
När blodtrycket sjunker slappnar muskelfibrerna av och diametern i vas afferens ökar.

Urinets sammansättning och mängd  regleras genom reabsorberingen i njurtubulerna. Renin-angiotensin-aldosteron systemet har stor betydelse för vatten- och elektrolytbalansen. Via detta system regleras utsöndringen av aldosteron från hypofysens baklob. Aldosteron ökar upptagningen av natrium och vatten i distala tubulus och samlingsrören. 

 

 
 
Accessibility Feedback