not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Autonomt ganglion

Autonomt ganglion (cervikalganglion ) från människa. Eponsnitt, färgning med toluidinblått, × 100

 

 

I denna stora förstoring ser man den stora multipolära nervcellen (MN), dess kärna (pilspets) och dess nukleol (pil). De tydliga mörkblå kornen som syns i cytoplasmat är pigmentkorn, som innehåller lipofucsin (L). Lipofucsin är troligen en olöslig nedbrytningsprodukt, som med åren ansamlas i sympatiska ganglier ("ageing pigment").

(Sami Purmonen, TaY)

 

 

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback