fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Ben polku Benbildning
klass 1

Benbildning, luutuminen, bone formation

Ben kan bildas på två sätt.

Direkt eller bindvävspreformerad förbening (intramembranous ossification)

Genom direkt förbening bildas de flesta av skallens ben, underkäken, de flesta ansiktsben och nyckelbenet. Mesenkymcellerna i den embryonala bindväven delar sig aktivt och bildar en tät vävnad med många blodkärl. Mesenkymcellerna differentierar sedan vidare direkt till ostoblaster, som syntetiserar benmatrix runt sig och övergår till osteocyter.

Indirekt eller endokondral förbening (endochondral ossification)

Genom indirekt förbening bildas de flesta av kroppen ben. Vid den indirekta förbeningen differentieras mesenkymcellerna först till broskceller, som bildar en broskmodell av det blivande benet. Därefter förkalkas brosket varefter förbeningscentra uppstår i det förkalkade brosket. Så småningom ersätter ny benvävnad den döende broskvävnaden. För att tillåta längdtillväxt kvarstår s.k. tillväxtskivor av brosk. Sådana förekommer främst i de långa benens ändor.  

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback