not available fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

Tidig moderkaka
   
Mogen moderkaka
   

Moderkaka, istukka, placenta

Moderkakan är ett skivformat organ, som sköter näringsutbytet mellan mor och foster. Moderkakan bildas av livmoderslemhinnan och fostrets trofoblastceller, som utgör blastocystens yttersta cellager. Från fostrets sida utvecklas en stor mängd fingerlika utskott (villi), som badar i moderns blod. Mellan moderns och fostrets blodkretslopp finns åtminstone två lager celler. I slutet av graviditeten degenererar moderkakan och den avgår i samband med förlossningen.

MODERKAKA
Villiutskottens centrala del består av mesenkymala celler.
På ytan av villiutskotten finns två lager celler, som utvecklats från trofoblasterna:
1) ett yttre lager av syncytiotrofoblaster 
2) ett inre lager av kubiska cytotrofoblaster.
Runt villiutskotten flyter moderns blod i s.k. lakuner.


Bild av tidig moderkaka. 
N = villiutskott
L = lakun.

FULLTUTVECKLAD MODERKAKA

I den fulltutvecklade moderkakan finns det mycket mera villiutskott. De har förgrenats och har nu en mycket mindre diameter än tidigare. De täcks nu av ett tunt lager syncytiotrofoblaster. I de största villiutskotten finns blodkärl från fostret.


Bild av fulltutvecklad moderkaka från kvinna.
N = villiutskott
L = lakun
V = blodkärl