not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Nerv-muskel kontakt, EM

Elektronmikroskopisk bild av nerv-muskel kontakt.

T = kärna i muskelcellen

M = rest av den motoriska nervens myelinskida

S = sarcolemma som är söndrigt

 

 
 
Accessibility Feedback