not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Vit fettväv, rasvakudos, white adipose tissue

Ljusmikroskopisk bild av vit fettväv från råtta. H&E.

stjärna = fettcell
pil = kapillär
svart pilspets = fettcellens kärna
vit pilspets = fettcellernas cellmembraner och bindväv

 
 
Accessibility Feedback