fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Stora vener
   
sivusto123
Stor artär och ven
   

Vener, laskimot, veins

Venerna indelas i tre grupper enligt storlek:
1. stora vener (> 10 mm)
2. medelstora vener (1-10 mm)
3. små vener (0,1-1 mm)

Venernas väggar är byggda enligt samma princip som artärernas men de olika skikten är inte lika tydligt åtskilda. Vanligtvis är venernas väggar tunnare än motsvarande artärers. De flesta medelstora vener innehåller klaffar = tunna halvmånformade veck av tunica intima, som skjuter in i venlumen. Klaffarna sitter vanligen parvis mot varandra och hindrar blodet att strömma bakåt, i riktning mot kapillärnäten. Klaffar förekommer speciellt i benens vener, detta för att motverka tyngdkraften.

De medelstora venerna har rätt så tydlig väggstruktur. Tunica intima består av ett endotelcellskikt, en basalmembran och ett subendotelialt bindvävsskikt. Tunica media är betydligt tunnare än i medelstora artärer. I den medelstora venen består tunica media av cirkulärt anordnade glatta muskelceller, elastiska fibrer och rikligt med längsgående kollagena fibrer. Det yttersta skitet, tunica adventitia, är tjockt och består av kollagen och elastin fibrer samt fibroblaster.

I vissa vävnader avviker venernas struktur från det vanliga. I den hårda hjärnhinnan (dura mater) förekommer venkanaler som bekläs av endotelceller (eng. dural sinuses, venous sinuses). Via dessa kanaler flyter blodet till halsvenen. I näthinnan, placentan och mjälten förekommer vener med ovanlig väggstruktur.

 

 

 
 
Accessibility Feedback