fi se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Mikrotubuler

 

Konfokalmikroskopisk bild av muskelfiber.
Tubulinet i mikrotubulerna har färgats rött.
I Golgi-apparaterna syns grönfärgat virusprotein.
N = Kärna.

 

 
 
Accessibility Feedback