fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 2

Feulgenfärgning

 
Tvärsnitt av tunntarm från råtta. Detta preparat har färgats med Feulgen Reaction, som ger röd-violetta kärnor. Med denna färgning syns mitoserna i Lieberkühns kryptor. Alla de olika faserna kan ses.  (Humason 1972, sid 332).
m = mitoser
Me cirk = muscularis externa, cirkulärt lager
Sm = submucosa
Lk = Lieberkühns krypta
Lp = lamina propria
b = bägarcell

 
 
Accessibility Feedback