not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Tungpapiller, 2
   

Filiforma och vallpapillerÖversikt av tunga med trådformade (filiforma) papiller från människa. H&E.
FP = filiforma papiller
E = tungans flerskiktade ytepitel
M = tungans tvärstrimmiga muskler

 

 
 
Accessibility Feedback