fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Tand
   

Tand, hammas, tooth, dens

Människans tänder indelas i mjölktänder (lat. sing. dens deciduus, pl. dentes decidui) och permanenta tänder (lat. sing. dens permanens, pl. dentes permanentes).

Vi har 20 mjölktänder. De första mjölktänderna tränger fram vid ungefär sex månaders ålder och uppsättningen är fullständig vid 6-8 års ålder. Mellan 6 och 12 års ålder lossnar mjölktänderna en efter en och ersätts av permanenta tänder.

En vuxen människa har normalt 32 tänder. Tändernas form är beroende av deras funktion. Framtänderna eller incisiverna (lat. sing. dens incisivus, pl. dentes incisiv ) skär sönder, hörntänderna (lat. sing. dens caninus,  pl. dentes canini) håller fast och kindtänderna eller molarerna (lat. sing. dens molaris, pl. dentes molares) krossar födan. Övre käkens 16 tänder  fäster vid alveolarutskottet (processus alveolaris) i övre käkbenet (lat. maxilla)  medan underkäkens 16 tänder fäster på samma sätt vid underkäkbenet (lat. mandibula). 

Bildtext på svenska
yläleuka = överkäke
alaleuka = underkäke
etuhampaat = framtänder
kulmahampaat = hörntänder
välihampaat = premolarer
poskihampaat = molarer (kindtänder)
oikea = höger
vasen = vänster


             Tanduppsättningen hos en vuxen människa

 Alla tänder har samma grundstruktur: krona och en eller flere rötter. Kronan täcks av dentin och emalj.  Största delen av tanden består av dentin, som är en benliknande vävnad. Dentin är hårdare än vanligt ben. Emaljen, som täcker kronans dentin, är kroppens hårdaste material. Emalj innehåller 98 % hydroxyapatit. Rotens dentin täcks av tandcement, som är en amorf, förkalkad benliknande vävnad. Mängden cement ökar mot rotens spets. Tandcementen innehåller inte blodkärl. Periodontala ligament, som fäster tanden vid  käkbenet, bildar en periodontalhinna. Pulpan (lat. pulpa dentis) består av fibroblaster och retikelfibrer och den innehåller tandens blodkärl och nerver. Blodkärlen, lymfkärlen och nerverna löper in och ut via rotkanalen (lat. canalis radicis dentis).

K = emalj
D = dentin
P =  pulpa 
I =   tandkött
J =  rotkanal
S = Sharps fibrer eller periodontalligament
C = cement
L =  käkben


Översikt av tand. H&E.
C = krona
R = rot
ME = munepitel
B = käkben
E  = emalj
D = dentin
P = pulpahålighet

Dentin är en tät förkalkad vävnad, som bygger upp största delen av tanden. Dentinet påminner om benvävnad men är mer mineraliserat och därför hårdare än vanligt ben. Dentin innehåller 70 % hydroxyapatit. Dentinet bildas av odontoblasterna, som har utvecklats ur bindvävsceller och är av mesodermalt ursprung. Under tandens utveckling bildar odontoblasterna ungt dentin, som kallas predentin. Predentin förkalkas senare till dentin.


 
 
Accessibility Feedback