not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Lever, glykogenfärgning, 2, 3
   

Lever, maksa, liver, heparBilden visar ett portafält i lever från svin. Preparatet har färgats för glykogen.

Vp = gren av vena portae hepatica
A  = gren av aorta hepatica
G   = gallgångar med högt cylindriskt epitel
Levercellernas (hepatocyternas) cytoplasma innehåller rödfärgade glykogenkorn.
Alla kärnor har färgats blå.
Mellan hepatocyterna löper sinusoider.


 

 
 
Accessibility Feedback