fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Muskelvävnad polku Tvärstrimmig muskulatur
klass 1

sivusto123
Längdsnitt av muskel
   
sivusto123
Tvärsnitt av muskler
   
sivusto123
Tvärsnitt av muskler
   
sivusto123
Förstoring av tvärstrimmig muskel
   

Tvärstrimmig muskulatur, poikkijouvainen lihas, striated musculatur

De tvärstrimmiga muskelcellerna bildar muskelknippen, av varierande längd och bredd. Utrymmet mellan de enskilda muskelcellerna fylls av endomysium-bindväv. De enskilda muskelcellerna omges av en egen basalmembran, vid vilken endomysiets kollagenfibrer fäster. Muskelknippena omges av perimysium-bindväv, som innehåller rikligt med blodkärl. En muskel består vanligtvis av många muskelknippen och omges ytterst av en epimysium-bindvävshinna.

Återkommande termer i samband med muskler
Myo- = muskel-

Endomysium = innersta bindväven runt myofibrillerna
Perimysium omger små muskelknippen
Epimysium omger den stora muskelenheten

De flesta tvärstrimmiga muskler är med hjälp av senor fästade vid ben. Av denna orsak kallas de ofta skelettmuskler. Varje muskel är försedd med en gren från en viljestyrd motorisk axon. Axonändan bildar en motorisk ändplatta på muskelcellen. Inne i muskelvävnaden och i senorna finns dessutom sensoriska nerver, som registrerar musklernas  kontraktionsgrad och ställning.


 

 

 
 
Accessibility Feedback