fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Enkelt skivepitel
   

Enkelt skivepitel, levyepiteeli, simple squamous epithelium

I det enkla skivepitelet ligger cellerna mycket tätt intill varandra. Det finns mycket lite intercellulär substans mellan dem. Både cellerna och kärnorna är platta. Under cellskiktet finns basalmembranen (lat. membrana basalis; eng. basement membrane), som vanligtvis inte syns i H&E-färgningar. Enkelt skivepitel beklär blod- och lymfkärl, ytan i hålrum som avger äggviteämnen, innerörat, hjärtsäcken, lungsäckarna och bukhinnorna.

I endotelcellerna finns rikligt med pinocytosblåsor, som deltar i transporten av lösliga ämnen genom endotelet. 
 
Accessibility Feedback