fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Läderhud, verinahka, dermis

Stratum papillare - papillskitet
Papillskiktet är läderhudens översta skikt. Det är ganska tunt och bildar tydliga papiller. Papillskiktet består av lucker bindväv. I detta skikt finns rikligt med blodkärl, som också ger näring och syre åt överhuden. Blodkärlen når emellertid aldrig in i överhuden. I papillskiktet finns dessutom rikligt med nerver. En del av dem löper in i överhuden.

Stratum reticulare - retikelskiktet
Retikelskiktet varierar i tjocklek men det är alltid tjockare än papillskiktet. Detta skikt består av tät, filtartad bindväv och rättså få celler. De täta kollagenfibrerna bildar en hållfast vävnad och elastiska fibrer ger töjbarhet. I retikelskiktet finns ibland lite fettvävnad.

 

 
 
Accessibility Feedback