fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Triad
   
sivusto123
T-rör, EM bild
   

Triad

En triad är en tredelad membranstruktur mellan A- och I-banden. I en triad står de smala T-rören från sarcolemma på båda sidorna i kontakt med slutcisternerna i det sarcoplasmatiska retiklet. Dessa strukturer har jonkanalförbindelser med varandra.

Aktionspotentialen, som löper längs sarcolemma, sprids snabbt in i cellen längs T-rören. Den spänningsberoende kalciumkanalen av L-typ i triaden öppnas till följd av aktionspotentialen och kalcium slipper in i cellen.  Aktiveringen av denna kalciumkanal åstadkommer dessutom att ryanodininreceptorn aktiveras och kalcium frisätts från det sarcoplasmatiska retiklet. 

 

1 = T-rör

2 = slutcisterner i det sarcoplasmatiska retiklet

3 = sarcolemma

4 = L-typ spänningsberoende kalciumkanal 

5 = ryanodininreseptor,  som frisätter kalcium från det sarcoplasmatiska retiklet

6 = SERCA, pumpar kalcium tillbaks från cytosolen in i det sarcoplasmatiska retiklets lumen

7 = kalsekvestrin, förekommer inne i det sarcoplasmatiska retiklets lumen och binder kalcium

 

 
 
Accessibility Feedback