fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Blodkärlen, verisuonet, blood vessels

Artärernas och venernas väggar består av tre lager:
1. tunica intima = lager av endotelceller = beklär blodkärlens insida
2. tunica media = cirkulärt lager av glatta muskler och bindväv = blodkärlens mellanskikt
3. tunica adventitia = lager av bindväv = blodkärlens yttersta skikt.

Tunica intima består av tre skikt:
1. det platta enkiktade epitelet = endotelet
2. basalmembranen under endotelet
3. lucker bindväv = det subendoteliala skiktet.

I de stora artärernas väggar kan man i det subendoteliala skiktet urskilja elastiska fibrer, som bildar den inre elastisk laminan. Denna lamina skiljer tydligt intiman från median.

 

Tunica media består av ett cirkulärt skikt glatta muskler. I en artär är detta skikt mycket tjockare än i den motsvarande venen. Tunica media avgränsas utåt av den yttre elastiska laminan, som innehåller rikligt med elastin fibrer.

 

Tunica adventitia består av bindväv med längsgående kollagenfibrer och elatiska fibrer. Via tunica adventitia förenas blodkärlen med den omgivande vävnadens luckra bindväv. I venerna är tunica adventitia rätt så tjock och utgör faktiskt största delen av venernas väggar. I de stora artärernas och venernas väggar finns i tunica adventitia små blodkärl - vasa vasorum. Via dessa kärl får blodkärlens väggar sin näring och sitt syre. I tunica adventitia ligger också de autonoma nerver - nervi vascularis - som reglerar de glatta muskelrnas kontraktion. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback