not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Lunga, 2
   
sivusto123
Lunga, 3
   
sivusto123
Lunga, 4
   

Lunga, keuhko, lung,

Ljusmikroskopisk bild av lunga från kanin. Milligans bindvävsfärgning.

stjärna = alveol
pil = II-typ pneumocyt
pilspets = kapillär, som ligger i alveolernas mellanväggar (alveolsepta)

 
 
Accessibility Feedback