fi se
1 not available 3
www.solunetti.fi
Framsida polku Brosk polku Tradbrosk
klass 3

Trådbrosk, syyrusto, fibrocartilage

Kotmellanskivorna består av annulus fibrosus med sitt trådbrosk och buntarna (lamellerna) av typ I kollagen, som delvis är fria från varandra. Mellanskivans centrala del, nucleus pulposus (NP), består av hyalint brosk, med typ II kollagen, aggrecan och hyaluronsyra. Mellan kotorna i ryggraden och mellanskivan finns tillväxtskivor, så länge individen växer, vilket syns om man färgar för typ X kollagen. Bilden visar en kotmellanskiva från en mus, som man immunohisto-kemiskt färgat mot typ II och X kollagen. Typ II kollagen färgas starkast i kotans tillväxtskiva. Där förekommer också typ X kollagen. Nucleus pulposus är ganska mjuk hos möss och bevaras inte bra i mikroskopiska fixeringar. Därför färgas inte typ II kollagen bra i NP.Kotmellanskiva från en ung mus. 1 mån.  x 4.

 
 
Accessibility Feedback