not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
TS av perifer nerv
   
sivusto123
TS av nerv
   
sivusto123
TS av nerv
   

TS av perifer nerv

Tvärsnitt av perifer nerv från katt.  H&E, × 40

 

 

 

 

Bilden visar den lösa epineurium (E) bindväven, som omger hela nervtråden, samt dessutom den tätare perineurium (P) bindväven, som omger de enskilda nervbuntarna (dubbelpilen).
(Sami Purmonen, TaY)

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback