fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Tvärsnitt av hår, bild 1
   
sivusto123
Hår & talgkörtel, bild 2
   
sivusto123
Hår & talgkörtel, bild 3
   
sivusto123
Hår, talgkörtel, muskel, bild 4
   

Hår, karva, hair

Hår förekommer överallt utom på läpparna, handflatorna, fotsulorna och de yttre könsorganen. Håret består av en fri del, hårskaft eller hårstrå, och en i huden nersänkt del, hårrot. Roten omges av en hårfollikel, vid vilken en muskel fäster = musculi arrectores pilorum. Invid hårfollikeln finns talgkörtlarna.

Håret utvecklas ur överhuden. Håret består liksom naglarna av hårt keratin.
I håret kan man särskilja tre lager:
1. medulla = märgen, som finns innerst
2. cortex = barken omger märgen
3. kutikulan omger cortex.

Håret växer endast i rotens understa del, där cellerna delar sig mitotiskt. Cellerna vandrar uppåt mot hårskaftet, de keratiniseras och dör.
Håret har:
1. en tillväxtfas (anagenesfas)
2. en vilofas (telogenesfas)
Dessa faser följer efter varandra. I histologiska snitt ser hårfollikeln olika ut  beroende på i vilken fas håret befinner sig. I vilofasen skrumpnar hårfollikeln. Under vilofasen är hårstrået ofta fast i hårfollikeln en liten tid men till slut lossar det. Efter vilofasen följer en tillväxtfas. 

1 = hår
2 = hårpapill
3 = inre hårskida
4 = yttre hårskida
5 = talgkörtel
6 = musculi arrectores pilorum
7 = överhud = epidermis

 
 
Accessibility Feedback