fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Binjurebark
   
sivusto123
Binjuremärg
   

Binjurar, lisämunuainen, adrenal gland, glandulae suprarenalis

Binjurarna är pariga organ och de ligger som små trekanter likt en hatt/luva på toppen av vardera njuren. De väger tillsammans 8-10 gram och är omgivna av en bindvävskapsel. Varje binjure består av två delar:
1. barken (cortex) 
2. märgen (medulla).
Binjurebarken utgör 90 % av binjurens vikt och har fått sitt namn av den omger binjuremärgen.
Binjurebarken består av tre lager och har en gulaktig färg eftersom cellerna innehåller rikligt med kolesterol.
Binjuremärgen utvecklas under fosterstadiet från anlaget till det autonoma nervsystemet. Märgen är egentligen ett sympatiskt ganglion där de postganglionära cellerna saknar axoner.
När märgcellerna stimuleras av sympatiska preganglionära fibrer frisätter de sina hormoner till blodbanan. Cellerna är alltså endokrina.Översikt av binjure från människa. H&E.
C = bark (cortex)
M = märg (medulla)
cv = märgven
k = bindvävskapsel
bk = blodkärl


 
 
Accessibility Feedback